Głazowisko Fuledzki Róg – rezerwat geologiczny

głazowisko

Około 15 km na północny-zachód od Giżycka, nieopodal wsi Fuleda, na półwyspie wcinającym się w Jezioro Mamry między Jeziorem Dobskim a Jeziorem Kisajno znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej „Głazowisko Fuledzki Róg”. Wchodzi on w skład innego obszaru chronionego, a mianowicie rezerwatu przyrody Jezioro Dobskie. Zajmuje on obszar ok. 40 ha, na którym znajduje się blisko 6000 głazów, przy czym największy ma ponad 9 m w obwodzie i 2 m wysokości. W okresie letnim głazy są zarośnięte i mało widoczne. Głazowisko związane jest genetycznie z pagórkami i wzgórzami moren akumulacyjnych. W rejonie Fuledy moreny te zbudowane są z licznych głazów i żwirów. Najwięcej głazów widocznych jest w szczytowych partiach wzniesień, u podstawy brzegu klifowego nad Jeziorem Dobskim oraz na obrzeżach użytkowanych rolniczo pól. Tak duże nagromadzenie głazów w jednym miejscu pozwalało na ich wykorzystanie w lokalnym budownictwie. Aktualnie głazowisko znajduje się w fazie degradacji wynikającej z zaniechania rolniczego użytkowania terenu, które intensyfikowało procesy denudacyjne. W rezultacie głazy przestają być widoczne.

(Zdjęcie ze strony: gizycko.bialystok.lasy.gov.pl)