Mosty gotyckie w Reszlu

most1

Mosty gotyckie w Reszlu

Mosty powstały w okresie średniowiecza (XIV w.). Przerzucone zostały nad niewielką, przepływającą przez Reszel rzeką Sajną. Są to jedne z najstarszych mostów w regionie. Z racji różnic w rozmiarze określane są mianem „wysokiego” i „niskiego”. Oba mosty ze względu na wartości zabytkowe podlegają ochronie prawnej – konserwatorskiej (wpis do rejestru zabytków). Należą do najstarszych murowanych mostów na terenie Polski i stanowią jedne z najciekawszych mostów w regionie Warmii i Mazur.

Most Wysoki – wzniesiony w drugiej połowie XIV w., wówczas przed jedną z bram miejskich tzw. rybacką. Pierwotnie w formie trzech przęseł. Jest to most murowany z cegły na podmurówce z kamienia. Na przestrzeni dziejów most ulegał kilkukrotnym przekształceniom, m.in. poprzez domurowanie od dołu dodatkowych łuków o mniejszym promieniu (łuk najniższego poziomu stanowi przepust dla rzeki). Ponadto obmurowano filary i przyczółki oraz zamknięto przestrzenie pomiędzy łukami. Arkady zamurowano w XVIII w., wykonano także czwarte przęsło od strony starego miasta. Filary główne i przyczółki wzmocniono murowanymi przyporami (przed 1833 r.). Konstrukcja mostu wsparta została na czterech filarach i przyczółkach. Obecnie między filarami rozpięte są ceglano-żelbetowe arkady. Pod koniec XIX w. wnętrze mostu zaadaptowano na cele mieszkalne dla biedoty. Most remontowano w 1964 r. oraz w latach 1993-2000. Całkowita długość mosty wynosi 34,9 m, wysokość 17 m, natomiast szerokość w koronie jezdni 7,40 m. Trzy przęsła mostu to konstrukcje o rozpiętości: 4,40 m + 7,40 m + 4,40m.

Most Niski – zlokalizowany jest około 100 m na północ od Mostu Wysokiego. Wzniesiony został z cegły i kamienia, podobnie jak Most Wysoki również w drugiej połowie XIV w. Pierwotnie był to most sklepiony kolebkowo niewielką arkadą na łuku odcinkowym. W XIX w. most został przebudowany (sklepienie oraz częściowo tarcze czołowe). W 1987 r. wykonano na moście nową barierkę. W ostatnich latach przeprowadzono remont kapitalny mostu. Konstrukcja wsparta jest na przyczółkach. Długość mostu to ok 20 m, szerokość 7,2 m, natomiast wysokość 3,4m nad lustrem wody. Rozpiętość przęsła wynosi 3,02 m. Do dziś most zachował oryginalną konstrukcję gotycką.

Ciekawostka – w 1993 roku, podczas prac przygotowawczych do remontu Mostu Wysokiego, po jego zachodniej stronie, odkopano fragment murów obronnych oraz Bramy Rybackiej. W moście prawdopodobnie mieściły się także cele więzienne.

most2