Bezławki – zamek który stał się kościołem…

_autotone

_autotone

_autotone

_autotone

_autotone

_autotone

_autotone

_autotone

Obiekt ten znajduje się w małej wsi Bezławki niedaleko Kętrzyna. Został wybudowany pod koniec XIV i pełnił on funkcje strażnicy krzyżackiej. Na początku XV wieku był siedzibą księcia litewskiego Świdrygiełły, brata króla Władysława Jagiełły. Zamek posiadał 5 kondygnacji i piwnice. W XVI wieku warownię Bezławki zamieniono na kościół katolicki, a następnie ewangelicko-augsburski. Wieżę dobudowano na początku XVIII wieku jako dzwonnicę. W tamtym okresie obniżono mury obwodowe, na dziedzińcu utworzono cmentarz oraz zbudowano neogotycką bramę zwieńczoną szczytem. Po II wojnie światowej budynek nadal był w rękach ewangelików, ale gdy ich parafia przestała istnieć, wnętrze zabytku zostało całkowicie rozkradzione. Korpus budowli zbudowany jest z kamienia oraz cegły i zachował gotycki wygląd. Obecnie obiekt jest świątynią katolicką (informacje ze strony zamkomania.pl).

Legenda – z zamkiem w Bezławkach związana jest ciekawa legenda o Świętym Graalu. Słynny kielich Jezusa Chrystusa miał w XI wieku znajdować się w Anglii jako własność króla Harolda Godwinsona, który zginął w bitwie z Normanami pod Hastings. Jego synowie w obawie przed prześladowaniami uciekli z kraju i osiedli na Litwie. Po 300 latach Św. Graal trafił do księcia litewskiego Świdrygiełły, który w 1402 roku przybył z nim do Bezławek. Kronikarze potwierdzają, że przywiózł ze sobą dwa kielichy, nazywane greckim i angielskim…… Podobno zostawił je w zamku, a gdy w 1520 roku podeszli tam Tatarzy, Święty Graal został zamurowany gdzieś w zamienionej już na kościół budowli……..

Ciekawostka – w trakcie badań archeologicznych prowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, odkryto na zewnątrz kościoła pozostałości krypty z XVII wieku oraz pojedyncze znaleziska z czasów krzyżackich – żelazny grot bełtu kuszy i monetę – brakteat (wybijana jednostronnie z cienkiej blaszki na miękkiej podkładce) z 1 połowy XV wieku.

Skomentuj