Bredynki -bitwa o wodę …..

Bredynki to wieś (założona w roku 1569 na podstawie aktu lokacyjnego biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza) położona na Warmii, niedaleko Biskupca. Właśnie w tej małej miejscowości w roku 1863 doszło do bitwy o wodę. Jak do tego doszło ?. Bredynki to wieś warmińska, której większość mieszkańców w przeszłości posługiwała się językiem polskim. Od połowy XIX wieku państwo pruskie chcąc podnieść standard życia ludzi zaczęło przekształcać wspólne użytkowanie ziemi w własność prywatną. W związku z tym 6 lutego 1862 roku miejscowemu młynarzowi Grossowi wydano pozwolenie na wysuszenie stawu młyńskiego. Mieszkańcy Bredynek w proteście (staw był ważnym źródłem zaopatrywania wioski w wodę) skierowali petycję do Króla Wilhelma I (późniejszego cesarza Niemiec). Niestety, ich starania spełzły na niczym. W kwietniu 1863 roku pojawili się robotnicy i urzędnicy państwowi celem rozpoczęcia prac. Jednak mieszkańcy wioski uniemożliwili im rozpoczęcie prac osuszających, czego skutkiem było wezwanie przez starostę w dniu 6 maja 1863 roku 25 wojskowych (piechurzy pruscy z Kętrzyna), których zadaniem było rozpędzenie tłumu. Na miejscu zgromadziło się kilkaset osób, w tym kobiety i dzieci. Zaczęła się szarpanina, rozległy się jakieś strzały, a wtedy żołnierze zaczęli strzelać do zgromadzonego tłumu. W wyniku starć, od ran postrzałowych i użycia bagnetów zginęło 14 mieszkańców wsi, 10 mężczyzn i 4 kobiety, w tym jedna w ciąży. Opisywane wydarzenie zostało nagłośnione i spowodowało, iż król ponownie zajął się sprawą osuszenia stawu. Decyzja nie została zmieniona i staw osuszono. Do dziś na miejscu gdzie był staw znajduje się łąka i ogródki działkowe. Na miejscu zdarzenia pierwotnie postawiono przydrożny krzyż, którego autorem i wykonawca był Józef Weinert ze Stanclewa, a w roku 1884 na pamiątkę poległym mieszkańcom wsi Jan Skupski wybudował tam kaplicę (w zamieszkach zginęła jego żona, wówczas 28 – letnia Elżbieta Skupski).

 

_autotone

_autotone

_autotone

Skomentuj