Cerkiew p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kętrzynie

Pierwsi i nieliczni wierni Kościoła prawosławnego „przybyli” do Kętrzyna w 1945 roku, zaraz po zakończeniu II wojny światowej. W wyniku akcji „Wisła” do powiatu kętrzyńskiego przybyło też około 1000 osób prawosławnych narodowości ukraińskiej, którzy ze względu na zakaz grupowania się, zostali osiedleni w różnych, czasami odległych od miasta miejscowościach. Prawosławni początkowo dojeżdżali na nabożeństwa do Giżycka. Pierwsze starania o pozyskanie obiektu i otwarcie parafii w Kętrzynie rozpoczął ks. Anatol Bondar. Po długich staraniach miasto przekazało cerkwi kompletnie zdewastowany budynek, w którym natychmiast rozpoczęto jego adaptację na cele kultu religijnego, konkretnie na cerkiew prawosławną.

Pierwszym proboszczem został od 1951 r. ks. Aleksy Uszakow, który przybył na ziemie Warmii i Mazur z Kodnia. To właśnie dzięki jego staraniom sprowadzono ikonostas, który w nieco zmienionej postaci znajduje się do dziś w kętrzyńskiej cerkwi. Księdzu Uszakowi nie było dane długo opiekować się nowoutworzoną parafią, gdyż w 1953r. zmarł. Jego ciało zostało złożone na prawosławnym cmentarzu w Dojlidach. Opiekę duszpasterską w Kętrzynie powierzono ks. Jerzemu Klingerowi – pełnił ją do 1955r. W czasie jego kadencji w cerkwi zostały wykonane freski i ikony. Ich twórcą był prof. Jerzy Nowosielski, a jego współpracownikiem i projektantem prof. Adam Stalony-Dobrzański. W sierpniu 1955r. do pełnienia obowiązków w tej parafii został delegowany absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie – ks. Witalis Czyżewski, który w listopadzie tegoż roku był mianowany proboszczem i pełnił tę funkcję do 2013 roku. Po śmierci ks. Witalisa Czyżewskiego, jego następcą został ks. Paweł Siebiesiewicz. Proboszcz godnie kontynuuje dzieło swojego poprzednika. Jest zaangażowany w życie parafialne oraz w życie miasta. Dzięki jego staraniom udało mu się m.in. wyremontować mieszkanie parafialne, salę parafialną, która została nazwana imieniem „Księdza Witalisa Czyżewskiego”, zbudowano dzwonnicę przy cerkwi, oraz poczyniono wiele innych prac remontowych. Obecnie parafia liczy około 90 rodzin (informacje ze strony – orthodox.olsztyn.pl).

 

Skomentuj