Most obrotowy w Giżycku

most_obrotowy_w_giżycku

Most obrotowy w Giżycku

Historia budowy

Most obrotowy został zbudowany w 1889r. przez firmę Beuchelt & Co. Grünberg in Schlesien z Zielonej Góry. Most zbudowano w celu zapewnienia dogodnego połączenia miasta z Twierdzą Boyen zbudowaną w latach 1844-1857. Ówcześni inżynierowie skonstruowali ponad 20-to metrowej długości i 8-mio metrowej szerokości ruchome przęsło o oryginalnym sposobie zwodzenia w bok, a nie do góry jak to się odbywało w tradycyjnych tego rodzaju konstrukcjach.

Most ważący ponad 100 ton za pomocą odpowiednich przełożeń mógł być obracany ręcznie przez jednego operatora. W latach 1960-1970 w ramach modernizacji, most został wyposażony w napęd elektryczny. W latach 60-tych zainstalowano napęd elektryczny co doprowadziło do zniszczenia nabrzeża (przez silne uderzenia). Most więc rozebrano, a na jego miejsce postawiono most saperski. Ten ostatni nie został przez mieszkańców zaakceptowany. Dopiero od 1993r., po przywróceniu stanu pierwotnego, most obrotowy został ponownie otwarty. Obecnie jego obsługa odbywa się ręcznie, zgodnie z pierwotnym założeniem konstruktorów.

Otwieranie mostu

Cała operacja otwierania mostu zajmuje jednemu człowiekowi ok. 5min. Jest jedną z niewielu tego typu konstrukcji w Europie. Most otwierany jest według dziennego rozkładu dostosowanego do rozkładu rejsów statków Żeglugi Mazurskiej. Aby otworzyć most operator najpierw zdejmuje blokady, unosi 100-tonowe przęsło do góry przy pomocy specjalnych przełożeń kołem-korbą w wartowni; następnie wkłada korbę w specjalne gniazdo i obraca całą konstrukcję idąc wokół otworu i pchając drążek (handszpak). Korba obraca kołem zębatym zamontowanym w przęśle, które przesuwa się po szynie zębatej w kształcie łuku. Cały most zawieszony jest na dwóch kołach, które spoczywają na szynie w kształcie okręgu oraz wspomnianej szynie zębatej.

 

Ciekawostki

W 2003 roku most był obracany 820 razy (w 2002 – 760). Kanałem Łuczańskim przepłynęło 19828 jednostek (w 2002 – 22738), z czego najwięcej w sierpniu – 7813 i w lipcu – 7048. Podobną konstrukcję można zobaczyć także w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym (MRU) w okolicach miejscowości Kursko k/ Międzyrzecza. Zbudowany w 1937r. most z zewnątrz bardzo przypomina giżycki i także otwiera się na bok, z tą jednak różnicą, że był napędzany silnikiem. Przez wiele lat nieczynny. Uruchomiony w lipcu 2012 roku.

Godziny otwarcia

Od 1 do 28 kwietnia, od 4 do 25 maja oraz od 12 września do 31 października, w przypadku potrzeby uruchomienia przeprawy,  obiekt będzie otwierany dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego w niżej wymienionych godzinach:

Otwierany dla ruchu wodnego:

10.35 – 10.55
12.05 – 12.55
13.35 – 14.25
16.05 – 17.25

Przejezdny dla ruchu kołowego:

11.00 – 12.00
13.00-13.30
14.30 – 16.00
17.30 – 10.30

Od 29 kwietnia do 3 maja i od 26 maja do 11 września most będzie otwierany dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego w wymienionym przedziale godzinowym:

Otwierany dla ruchu wodnego:

8.05 – 8.25
10.35 – 10.55
12.05 – 12.55
13.35 – 14.25
16.05 – 17.25
18.35 – 18.55

Przejezdny dla ruchu kołowego:

8.30 – 10.30
11.00 – 12.00
13.00 – 13.30
14.30 – 16.00
17.30 – 18.30
19.00 – 8.00

Kontakt z obsługą mostu:
telefon: 694 416 394, 87 428 12 56