Najdłuższy budynek stajni w Europie

stado_ogierow1

Budynek znajduje się w Stadzie Ogierów w Kętrzynie i mierzy 200 metrów. Stado Ogierów w Kętrzynie zostało utworzone w 1877r., po wyprowadzeniu ogierów ze Stadniny Koni w Trakenach. Było obok Georgenburga, Braniewa i Kwidzyna jednym z czterech stad ogierów w Prusach Wschodnich. Stado Ogierów w Kętrzynie obsługiwało południowo-wschodnie powiaty Prus Wschodnich. Posiadało stajnie na 200 sztuk koni i mniej więcej taki stan ogierów był utrzymywany. W okresie międzywojennym ok. 75% stanowiły ogiery ras szlachetnych, głównie trakeńskie i wschodniopruskie i kilka pełnej krwi angielskiej i arabów. Pozostałe 25% były to ogiery ras zimnokrwistych. W końcu II wojny światowej ogiery ze stada były ewakuowane. Z tych ogierów do stada nie wrócił po wojnie ani jeden. Polskie Stado Ogierów w Kętrzynie powstało w 1947r. Zostały w nim postawione ogiery pochodzące z rewindykacji z Niemiec oraz ze stad i stadnin mazurskich. Do Kętrzyna trafiły również ogiery ras fiording i döle. Stado Ogierów w Kętrzynie obsługiwało rejony północno-wschodniej Polski, które zostały powiększone po likwidacji Stada Ogierów w Janowie Podlaskim. W okresie powojennym działalność Stada Ogierów koncentrowała się na obszarze działania Białostockiego Związku Hodowców Koni obejmującego województwa: białostockie, łomżyńskie i suwalskie, gdzie hodowano konie zimnokrwiste.

(zdjęcia ze strony: mazury aktywne.pl oraz it.ketrzyn.pl).

stado_ogierow4

stado_ogierow2

stado_ogierow3