Ołtarz ofiarny Jaćwingów

ołtarz1

Ołtarz ofiarny Jaćwingów

W m. Stare Juchy, około 500 metrów na wschód od kościoła, po lewej stronie torów kolejowych prowadzących do Ełku znajduje się wielki głaz narzutowy. Dawniej głaz zwany był „Kamieniem Ofiarnym” (z niem. „Opferstein”). Zbudowany z szarego granitu, ma długość 4,5 m, szerokość 2,25 m i obwód 11,5 m. Legenda głosi, iż był on niegdyś pogańskim ołtarzem ofiarnym. To na nim Jaćwingowie składali ofiary swoim bożkom – Perkunasowi, Petrimpusowi i Pikilusowi. Od krwi ściekającej z ołtarza miała się wziąć nazwa wsi. Słowo „jucha” w staropolszczyźnie oznaczała zwierzęca krew. Kamień owiany jest licznymi legendami. Wedle przekazów ludowych kościół w Juchach został zbudowany celowo w miejscu, przez które biegła nadrzeczna droga prowadząca do monolitu. Świątynia miała powstrzymać pielgrzymki chrześcijan ciągnące do pogańskiego uroczyska z ofiarnym kamieniem. Kilka lat temu na kamieniu wykuto napis: „Pomnik przyrody/ głaz narzutowy/ dawny ołtarz/ ofiarny Jaćwingów”. Głaz ten jest zaliczany do największych na terenie Mazur. W okresie przedwojennym uznany został za pomnik przyrody.

ołtarz2