Pomnik Rocha …..

W Mrągowie, na obecnym placu imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego ponad 50 lat temu (22 lipca 1969 roku) dokonano odsłonięcia niedokończonej rzeźby pomnika polskiego rycerza, stojącego na baczność z mieczem przy prawej nodze. Motto z tablicy umieszczonej na pomniku to: „MYŚMY TU NIE PRZYSZLI, MYŚMY TU WRÓCILI”. Na tablicy, pod wspomnianym już mottem, widniał też napis: „W XXV ROCZNICĘ POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ, SPOŁECZEŃSTWO POWIATU MRĄGOWSKIEGO, MRĄGOWO 22.VII.1969 R.”. Obecnie część zapisów jest zasłonięta, co jest widoczne na zdjęciach. Plac i pomnik powstały w tym samym roku w czynie społecznym. Do dziś pomnik stoi niedokończony, bo jego autora, rzeźbiarza, Jan Nowickiego z Olsztyna, spotkała krytyka jego pracy. Artysta się obraził, przerwał prace, wyjechał, i więcej nie wrócił….. Niedługo po odsłonięciu pomnika nadano mu imię Świętego Rocha. Jedni mówią na niego woj, inni nazywają rycerzem. Dlaczego postać rycerza zwyczajowo nazywana jest Rochem ? Z tym związana jest opowieść ….. – „przechodzący przez Mrągowo pielgrzymi z Kurpi udający się do Sanktuarium w Św. Lipce, wzięli tego rycerza za św. Rocha, padli przed nim na kolana i zaczęli się modlić. Nazwa spodobała się mieszkańcom i potocznie cały plac ma określenie jako plac Rocha, pomimo, iż oficjalna nazwa to Plac Piłsudskiego.

 

Skomentuj