Święta Lipka

święta_lipka

Święta Lipka – sanktuarium maryjne

Początek kultu maryjnego sięga najprawdopodobniej XIV, a może nawet XIII wieku. Jednak o pielgrzymowaniu do Świętej Lipki można mówić dopiero od XV wieku. Od tego czasu czynna była już kaplica, z której wyrastała lipa. W 1525 wiara katolicka została zakazana w państwie pruskim, a kult świętych uznano za zabobon. Tłum z Kętrzyna obrabował i zburzył kaplicę, lipa została wycięta, a figurkę utopiono w Jeziorze Wirowym. W 1618 r. katolicy odzyskali swobody wyznaniowe, a sekretarz króla Zygmunta III Stefan Sadorski wykupił całą Świętą Lipkę. Administracja i prawo użytkowania Świętej Lipki zostały przekazane Jezuitom. Wybudowano kaplicę, w której umieszczono kopię obrazu Matki Boskiej Śnieżnej. Odbudowa kaplicy zapoczątkowała rozkwit sanktuarium. W 1685 Jezuici przygotowywali teren pod budowę, gromadzili materiały, ścięto część wzgórza, zasypano bagna, a grunt umacniano wbijając gęsto długie pale olchowe okute na końcu żelazem. Kamień węgielny poświęcił biskup warmiński kardynał Michał Radziejowski 1 listopada 1687r. Kościół został konsekrowany 15 sierpnia 1693 r. przez biskupa Jana Stanisława Zbąskiego. Kościół nie mieścił wszystkich pielgrzymów, dlatego wybudowano krużganek z kaplicami narożnymi. Wyposażenie wnętrza trwało ponad pięćdziesiąt lat. Ołtarz główny, ołtarze boczne, kunsztownie wykonane tabernakulum, organy, freski w kościele i w krużgankach, kuta brama, rzeźby w kamieniu i drewnie, dzieła artystycznego kowalstwa i ślusarstwa – to wszystko stanowi, że Święta Lipka jest „Perłą Baroku”- obiektem niezwykłej wartości zabytkowej, zaliczanym do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce.
Lokalizacja: 5 km od miejscowości Reszel, 13 km od Kętrzyna.

Wstęp: bezpłatny

Koncerty organowe:

Sezon letni maj – wrzesień:
Niedziele i święta: 10.00, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30
Dni powszednie: 9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30

Kwiecień – październik:
(jeśli są grupy turystyczno-pielgrzymkowe)
Niedziele: 10.00, 12.30, 13.30, 15.00
Dni powszednie: 10.00, 12.00, 14.00

Sezon zimowy listopad – marzec
(jeśli obecne są grupy turystyczno-pielgrzymkowe)
w soboty: 10.00, 14.00; niedziele i święta: 10.00, 12.00, 15.00
W pozostałe dni po uprzednim uzgodnieniu

W soboty po południu prezentacje mogą być odwołane, jeżeli w bazylice ma miejsce ślub.

Kontakt:
telefon: 0-89 755 14 81
faks: 0-89 755 35 45
email: sanktuarium@swlipka.org.pl

 

święta_lipka_organy

świętalipka1

świętalipka2

świętalipka3

świętalipka4